راه حل های امنیتی
از شرکت های کوچک و متوسط تا بیشترین حد ممکن امنیت
شرکت دورما
رهبر بازار درب های اتوماتیک دنیا
پروژه های بین المللی
محصولات دورما، بکار گرفته شده در بزرگترین و مجلل ترین پروژه های دنیا

ادغام دو شرکت DORMA و KABA

ادغام شرکت های دورما و کابا

شرکت سوئیسی کابا و هولدینگ آلمانی دورما روز پنج شنبه اعلام کردند که تا برای تشکیل یک مجموعه قوی در زمینه بازار درب ها و امنیت آن با یکدیگر ادغام خواهند شد. شرکت های دورما و کابا در سال های مالی 2013 و 2014 بیش از 2.1 میلیارد دلار سرمایه تولید کرده اند. با ادغام این شرکت ها به عنوان گروه dorma+kaba انتظار میرود رشد فروش 6 تا 7 درصدی تا 4 سال آینده حاصل شود.

ادامه مطلب...